奇乐棋牌

您查詢的是 “” 字的詳解
 • 拼 音:róng
 • 粵 語:wing4
 • 五 行:
 • 部 首:
 • 部首筆畫:3
 • 總筆畫:9
 • 普通話:
 • 粵 語:
 • 繁 體:
 • 姓名學筆畫:14
 • GBK編碼:C8D9
 • 筆順編號:122451234
 • UniCode:U+8363
 • 漢字分類: GB一級漢字 GB12345一級漢字
 • 字 韻:(中華新韻)東 (十三轍)汪洋  韻母:ong
 • 漢字結構:上下結構
 
基本解釋 詳細說明 康熙字典 常用詞組 外文翻譯 猜字謎 字源字形 書法字

⊙ 基本注解

róng

(1) ㄖㄨㄥˊ

(2) CAOMUMAOSHENG,YINSHENWEIXINGSHENG:~KU(CAOMUSHENGSHUAI,YUDEYISHIYI)。~CUI(RONGKU)。

(3) 受人敬重,與“奇乐棋牌”相對:光~。~升。~譽。

(4) “WUTONG”DEBIECHENG。

奇乐棋牌(5) CAOKAIHUA,YIFANZHICAOMUDEHUA:LVXIESU~。~HUA。

(6) XING。

奇乐棋牌(7) ZHENGMA:EWF,U:8363,GBK:C8D9

(8) BIHUASHU:9,BUSHOU:CAO,


⊙ 詞性變化

RONG

róng

[XING]

奇乐棋牌(1) FANMAO,MAOSHENG [grow luxuriantly]

木欣欣以向榮。——·陶淵明《歸去來兮辭》

(2) YOURU:RONGXIE(CAOMUMAOSHENGYUDIAOLING);RONGFEN(MAOSHENG,FANMI);RONGWANG(ZHIWUSHENGCHANGWANGSHENG);RONGTIAO(MAOSHENGDEZHITIAO);RONGFU(RONGRONG。CAOMUMAOSHENGDEYANGZI);RONGXI(FANSHENG)

(3) FANRONG [flourish]

室宮榮與。——《荀子·大略》。注:“盛也。”

(4) YOURU:RONGCHANG(FANRONGCHANGSHENG);RONGTAI(FANRONGANDING);RONGHUAI(GUOJIAFANRONGZEWANMINGUIFU);RONGMAO(FANRONGMAOSHENG);RONGLUO(RONGSHENGYUSHUAILUO);RONGCHANG(RONGSHENG);RONGGUAN(RONGSHENGDEJINGGUAN);RONGSHI(GAOGUANXIANJUE);RONGYI(XIANHEANLE);RONGGUO(CHANGSHENGZHIGUO)

(5) SHENGDUO;FENGFU [abundant]

宮室榮與?婦謁盛與?——《荀子》

(6) GUANGRONG,RONGYAO。YU“RU”XIANGFAN [glory;honor]。RU:BUYIWEICHI,FANYIWEIRONG;RONGJIN(GUANGRONGQINJIN);RONGYING(RONGYAO);RONGJUN(XIANYAOCHONGGAO);RONGZHI(RONGYAOYUGUANJIE);RONGHUI(RONGYAO,GUANGCAI);RONGFU(RONGYAOYUXINGFU);RONGJIAN(RONGYAODEJINGLI)

奇乐棋牌(7) FUGUI;XIANRONG [wealth and rank]。RU:RONGWU(ZUNXIANZHEDEXINGLIE);XIANRONG(XIANDARONGGUI)

(8) RONGHUA [splendor]。RU:RONGLE(RONGHUAYILE);RONGJI(DUIRONGHUAFUGUIDEYUWANG);RONGQING(RONGHUAXINGFU);RONGGUI(RONGHUAFUGUI);RONGSHEN(RONGHUAXIANYAO);RONGRUN(GUANGHUARUNZE)

RONG

róng

[DONG]

(1) KAIHUA [bloom]

諸越則桃李冬實,朔漠則桃李夏榮。——·沈括《夢溪筆談》

(2) PAOQI [throw]

榮汝之糧,不若遄歸也。——《列子》

奇乐棋牌(3) SHI…RONGYAO;SHI…GUANGRONG [make glory]

足以榮汝身。——《玉臺新詠·古詩為焦仲卿妻作》

是以蓼洲周公,忠義暴于朝廷,贈溢美顯,榮于身后。——·張溥《五人墓碑記》

奇乐棋牌(4) YOURU:RONGCHUZHIQING(FENGGUANSHOUJUEDEXIQING);

奇乐棋牌(5) TONG“YING”。JINGYING [manage;engage in]

君子以儉德辟難,不可榮以祿。——《易·否》

(6) TONG“YING”。XUANHUO[dazzle]

不掩欲以榮君。——《晏子春秋·內篇問上》

以榮其意而亂其政。——《韓非子·內儲說下》⊙ 詳細說明

RONG

róng

[MING]

(1) (XINGSHENG。CONGMU,YINGSHENGSHENG。BENYI:WUTONG。YOUJINWENZIXING,XIANGLIANGZHIRUHUOBAXIANGHUZHAOYAODEHUADUOHUOSUITOUXING)

奇乐棋牌(2) TONGBENYI [Chinese parasol (tree)]

榮,桐木也。——《說文》

榮,桐木。——《爾雅》。注:“即梧桐。”

(3) CAOBENZHIWUDEHUA。YOUWEIHUADETONGCHENG [flower]

木謂之華,草謂之榮,不榮而實者謂之秀,榮而不實者謂之英。——《爾雅》

攀條折其榮。——《古詩十九首》

(4) YOURU:RONGCUI(CAOMUDEKAIHUAYUDIAOWEI);RONGNIAN(BAIHUAZHENGYANDEJIJIE);RONGSE(HUADESECAI)

(5) FEIYAN,WUYANLIANGTOUQIAOQIDEBUFEN [upturned eaves]

直于東榮。——《儀禮·士冠禮》。注:屋翼也。”

暴于南榮。——《上林賦》。注:“南檐也。”

(6) YOURU:RONGA(FEIYANDEQUYU)

奇乐棋牌(7) RONGYU。LIANGHAODEMINGSHENGHUOSHEHUIMINGWANG [honor]

且辱者也而榮。——《呂氏春秋·振亂》

會九世而飛榮。——《南都賦》

(8) YOURU:RONGJI(RONGYUJUEWEI);QIRONG(SIHOUDERONGYU)


⊙ 康熙字典

【辰集中】【木字部】

解釋: 【唐韻】永兵切【集韻】【正韻】于平切【韻會】於營切,??音營。【說文】桐木也。見桐字註。 又屋梠之兩頭起者爲榮。【禮·喪大記】升自東榮,降自西北榮。【註】榮屋翼也。 又榮華。【爾雅·釋草】木謂之華,草謂之榮。不榮而實者謂之秀,榮而不實者謂之英。 又【淮南子·時則訓】秋行夏令爲華,行春令爲榮。 又榮者,辱之反。【老子·道德經】知其榮,守其辱。 又人以血爲榮,以氣爲衞。【內經】榮衞不行,五臟不通。 又【諡法】寵祿光大曰榮。 又州名。【前漢·地理志】屬犍爲郡,唐置榮州。 又杜榮,草也。《爾雅》莣,杜榮。註似茅,皮可以爲繩索履屩。 又姓。【史記·聖門弟子傳】榮旂。【莊子】榮啓期。 又【集韻】維傾切,音營。義同。 又葉以中切,音融。【越絕書】種留封侯,不知令終。二賢比德,種獨不榮。【楊愼云】東韻宜收榮字。 又葉爲命切,音詠。【揚雄·太??經】宗其高年,鬼待敬也。牽羊于叢,不足榮也。鼎血之蕕,信王命也。

KAOZHENG:〔YOUDURONG,WANGYOUCAOYE。【GUOPU·ERYAZHU】YIMINGWANG,JINMANGCAO,KEWEISUO。〕 JINANDURONGFEIWANGYOUCAO,JINGAIYOUDURONG,CAOYE。ERYAWANG,DURONG。ZHUSIMAO,PIKEYIWEISHENGSUOLVJUE。


⊙ 常用詞組

榮寵

róngchǒng

奇乐棋牌[be in sb.’s good graces] LUWEIHEENCHONG

備受榮寵

榮達

róngdá

[illustrious and influential] RONGYAOXIANDA

榮光

róngguāng

(1) [glory]∶RONGYU;GUANGCAI

(2) [cloud]∶CAISEDEYUNQI,GURENRENWEISHIXIANGRUIZHIZHAO

奇乐棋牌(3) [lustre]∶HUAMUDEGUANGZE

榮歸

róngguī

奇乐棋牌[return in glory] ZAIYUERGUI

榮華

rónghuá

[prosperity and high position] KAIHUA,YINSHENZHIRENZHIXIANGUI

富貴榮華

榮華富貴

rónghuá-fùguì

[wealth and rank;high position and great wealth] ZHIRENXINGSHENGXIANDA,CAIDUOWEIZUN

我則道他一世兒榮華富貴,可怎生被待制斬了,人皆歡悅。——《元曲選·魯齋郎》

榮獲

rónghuò

[have the honour to get or win] GUANGRONGHUOQU

榮獲冠軍

榮軍

róng-jūn

[disabled soldier] RONGYUJUNRENDEJIANCHENG

榮名

róngmíng

[glory;good name] RONGYU;MEIMING

死有遺業,生有榮名。——《淮南子·務修訓》

榮任

róngrèn

奇乐棋牌[holdpublic office] CHENGSONGRENGUANGRONGDANRENMOUYIZHIWEI

榮任部長

榮辱

róngrǔ

[glory and dishonor] RONGYAOHECHIRU

榮辱與共

衣食足而知榮辱。——《史記·貨殖列傳序》

榮升

róngshēng

奇乐棋牌[be promoted in glory] GUANGRONGSHENGQIAN

榮退

róngtuì

[retire in glory] GUANGRONGTUIZHI

他五十多歲就已榮退

榮幸

róngxìng

[be honoured] GUANGRONGERQIEXINGYUN

很榮幸能在美國見到你

榮耀

róngyào

奇乐棋牌(1) [glory]∶YINGDEHUONENGGOUYINGDECHONGGAOCHENGYU,GUANGRONG;GUANGCAIHUOZANSHANGDEXIXING

(2) [honour]∶LIANGHAODEMINGSHENGHUOSHEHUIMINGWANG

(3) [bright]∶HUAMUMAOSHENGXIANYAN

榮膺

róngyīng

[receive or assume in glory] RONGXINGJIESHOUHUODANDANG

榮譽

róngyù

[honor;glory] YOUYUCHENGJIUHEDIWEIERDEDAOGUANGWEILIUCHUANDEMINGYUHEZUNRONG

榮譽感

榮譽軍人

榮譽軍人

róngyù jūnrén

[disabled soldier] DUICANJIJUNRENDEZUNCHENG


⊙ 英文詞匯
flourish    glory    honour    

枯    恥    辱    


⊙ 英文字義
glory;1.flourishing2.to flourish3.honor; glory;glory/honored;honored

⊙ 日文字義
1. 茂る.繁茂する.2. 盛んになる.繁栄する.3. 光栄.4. 栄?ロン.

⊙ 法文字義
榮名honneur;gloire~獲第一名gagner le premier prix;se classer le(la)premier(première)形florissant;luxuriant;abondant欣欣向~être florissant;être en plein épanouissement

⊙ 俄文字義


⊙ 字謎
 
 

⊙ 金石大字典

⊙ 書法字

⊙ 姓名學字義

吉兇分明,吉則清雅榮貴,成功隆昌,兇則牢獄兇亡之字。
站內調查
 
Copyrights © 2009 kbhtkj.com All Rights Reserved 版權所有:逸名網 當前版本:V3.2
法律顧問:得偉君尚律師事務所 王煜 律師  
技術支持:武漢逸名信息技術有限公司 電話:027-82831088 82822002